top of page

Patakaran sa Kumpidensyal na Data

Sa Employee Assistance Program (EAP) Bermuda, naiintindihan namin ang kahalagahan ng pag-iingat ng sensitibong impormasyon. Ang Kumpidensyal na Patakaran sa Data na ito ay binabalangkas ang aming pangako sa pagtiyak ng pagkapribado at seguridad ng data na ibinahagi sa aming website ("Website"). Sa paggamit ng aming Website, sumasang-ayon ka sa mga tuntunin at kasanayan na nakadetalye sa patakarang ito.

Pagkolekta at Paggamit ng Kumpidensyal na Data

Kinokolekta at pinoproseso namin ang personal at kumpidensyal na impormasyon para lamang sa layunin ng pagbibigay ng aming mga serbisyo. Ang impormasyong ito ay maaaring kabilang ngunit hindi limitado sa mga pangalan, mga detalye ng contact, at anumang data na ibinahagi sa panahon ng mga pagtatasa o konsultasyon. Aasikasuhin ang iyong data nang may lubos na pagiging kumpidensyal at hindi ibabahagi sa mga third party nang wala ang iyong tahasang pahintulot.

Mga Panukala sa Seguridad ng Data

Nagpapatupad kami ng mahigpit na mga hakbang sa seguridad upang maprotektahan ang iyong kumpidensyal na data mula sa hindi awtorisadong pag-access, pagsisiwalat, pagbabago, o pagkasira. Kasama sa aming mga teknikal na pag-iingat ang pag-encrypt, secure na pagho-host ng server, at regular na pagsusuri sa seguridad. Ang aming mga kawani ay sinanay sa mga protocol ng proteksyon ng data upang matiyak ang pinakamataas na antas ng seguridad.

 

Access sa Kumpidensyal na Data

Ang pag-access sa iyong kumpidensyal na data ay limitado sa mga awtorisadong tauhan na nangangailangan ng impormasyon upang mabisang maibigay ang aming mga serbisyo. Ang aming mga miyembro ng kawani ay napapailalim sa mahigpit na mga kasunduan sa pagiging kumpidensyal, at anumang paglabag sa mga kasunduang ito ay sasailalim sa aksyong pandisiplina.

Pagpapanatili at Pagtapon

Pinapanatili namin ang iyong kumpidensyal na data hangga't kinakailangan upang matupad ang mga layunin kung saan ito nakolekta. Sa sandaling hindi na kailangan ang data, secure itong tatanggalin o i-anonymize upang maprotektahan ang iyong privacy.

 

Responsibilidad ng Gumagamit

Habang ginagawa namin ang lahat ng posibleng hakbang upang maprotektahan ang iyong data, hindi magagarantiya ang seguridad ng impormasyong ipinadala sa internet. Inirerekomenda namin na mag-ingat ka kapag nagbabahagi ng sensitibong impormasyon online at tiyakin ang seguridad ng iyong device at network.

 

Pagpayag

Sa pamamagitan ng paggamit sa aming Website at sa aming mga serbisyo, pumapayag ka sa pagkolekta, pagproseso, at pag-iimbak ng iyong kumpidensyal na data alinsunod sa patakarang ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa patakarang ito, mangyaring iwasang gamitin ang aming Website.

Mga Pagbabago sa Patakaran

Inilalaan namin ang karapatang i-update o baguhin ang Kumpidensyal na Patakaran sa Data na ito anumang oras. Ang anumang mga pagbabago ay makikita sa pahinang ito, at ang iyong patuloy na paggamit ng aming Website ay nagpapahiwatig ng iyong pagtanggap sa binagong patakaran.

 

Makipag-ugnayan sa amin

Kung mayroon kang anumang mga tanong o alalahanin tungkol sa aming Patakaran sa Kumpidensyal na Data o sa pangangasiwa ng iyong kumpidensyal na data, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa info@eap.bm.

bottom of page